Tiltak

Varig tilrettelagt arbeid

Er du uføretrygdet, eller kommer du til å få innvilget uføretrygd i løpet av kort tid? Ønsker du å arbeide, men har behov for tilrettelegging og oppfølging? Da er varig tilrettelagt arbeid et tiltak som kan hjelpe deg videre.

Hos STAS AS har vi 25 plasser fordelt på 6 ulike avdelinger med varierte arbeidsoppgaver. Her kan du kan få arbeidstrening tilpasset dine evner og muligheter med sikte på et varig tilrettelagt arbeid i en ordinær bedrift. For å søke plass hos oss må du først kontakte NAV, så tar vi kontakt når vi har en ledig stilling.

Varig tilrettelagt arbeid er ikke et tidsbegrenset tiltak, men NAV vil med jevne mellomrom vurdere om det kan være aktuelt for deg å begynne med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid. Klikk her for å lese mer om tiltaket på nettsidene til NAV.

Dersom du ønsker en jobb ved STAS, kan du få mer informasjon og søknadsskjema på:
NAV Steinkjer, Rådhuset, 7713 Steinkjer. Tel: 55 55 33 33

Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss og om våre ulike avdelinger? Vi gir deg mer informasjon og en omvisning i bedriften om du ønsker det. Kom innom oss i Ølvegata 16 på Steinkjer, eller ring oss på telefon 74 40 56 90 .

 


Bygget på WordPress av Smart Media AS
Top